izdelkiV našem podjetju smo se specializirali za izdelavo in montažo omar: zaščite, vodenja, meritev, lastne rabe in podobnih sistemov, kjer vgrajujemo naprave za nadzor in krmiljenje. Tako smo izvedli zamenjavo sekundarne opreme v RTP Beričevo, RTP Divača, RTP Okroglo, RTP Podlog, RTP Maribor in HE Medvode. H kvalitetno opravljeni storitvi sodijo tudi preizkusi, katere opravljamo s sodobno napravo Omicron CMC 256.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 EMB Bizant. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect