referencePodjetje ima dobre poslovne odnose s kupci in dobavitelji, saj sodelujemo z mnogimi priznanimi podjetji na področju elektrogospodarstva Slovenije.

- BPT d.d. Tržič
- C&G
- Dr. Duhovnik
- Elektro Celje, d.d.
- Elektro-Gorenjska, d.d.
- Elektroinštitut Milan Vidmar
- Elektronabava d.o.o.
- Elektro Maribor d.d.
- Elektro Primorska, d.d.
- Elektroservisi, d.d.
- Elektro-Slovenija d.o.o.
- Elektrotehna ELEX
- Elmont Krško
- Eltima
- Energetika-ŽJ, d.o.o.
- HSE, d.o.o.
- Kolektor IGIN
- Korona d.d.
- Iskra Sistemi, d.d.
- J-Rupert
- Papirnica Vevče
- Papirnica Goričane
- Petrol Energetika d.o.o.
- Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
- Siemens d.o.o.
- Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
- Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o.
- Termo elektrarna Trbovlje d.o.o.

Copyright © 2020 EMB Bizant. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect