Podjetje je leta 1994, na osnovi ideje in vse večjega povpraševanja po tovrstnih storitvah, ustanovil Viktor Bizant. Naša osnovna dejavnost zavzema montažo visokonapetostne in nizkonapetostne opreme, izdelavo omar: zaščite, vodenja, meritev in lastne rabe. Poleg omenjenega izdelujemo tudi vse vrste ozemljitev, srednjenapetostne kabelske končnike, električne inštalacije in izvajamo meritve električnih inštalacij.

Podjetje ima dobre poslovne odnose s kupci in dobavitelji, saj sodelujemo z mnogimi priznanimi podjetji na področju elektrogospodarstva Slovenije.

Raven kakovosti naših storitev in izdelkov mora biti na ravni pričakovanja naših kupcev in nad ravnijo ponudbe naših konkurentov. Zato smo vsa ta leta veliko vlagali v opremo, najsodobnejša orodja in izobraževanje. Spoznali smo namreč,da mora naše podjetje na trgu imeti vrhunsko usposobljen kader.

V letu 2004 smo ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo. V letu 2005 smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda SIST ISO 9001:2008 in ga z novim poslovnikom pomembno nadgradili.

OKOLJSKA POLITIKA
Varstvo okolja je odgovornost in del vsakdanjika zaposlenih v koncernu Kolektor na vseh ravneh in področjih poslovanja. Predstavlja pomemben del družbene odgovornosti in partnerskega odnosa z lokalno ter širšo javnostjo. Beri več>>

Trenutno naše podjetje zaposluje skupino dobro usposobljenih inženirjev, tehnikov in elektromonterjev. Vizija in cilj našega podjetja sta: ohraniti visoko raven kvalitete vseh storitev in imeti dobro izšolan in usposobljen kader.

Za seboj imamo veliko uspešno zaključenih projektov, kar dokazujejo tudi številne prejete reference.

Direktor: Klemen Bizant


CERTIFIKAT BONITETNE ODLIČNOSTI 2019 >


Copyright © 2020 EMB Bizant. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect